Dịch vụ hành chính văn phòng

Dịch vụ quản lý văn phòng của Hoàn Mỹ Group được thiết kế cho nhiều loại hình cao ốc văn phòng tại các thành phố lớn, từ tòa nhà văn phòng cho thuê cho đến các tòa nhà trụ sở.
Dịch vụ của chúng tôi chú trọng vào việc quản lý, duy trì tài sản của khách hàng ở điều kiện tốt nhất:

 • Hỗ trợ kịp thời khách thuê;
 • Hỗ trợ chủ đầu tư phê duyệt phương án lắp đặt nội thất và kiểm soát nhà thầu lắp đặt nội thất;
 • Công tác bảo dưỡng hệ thống, ngăn ngừa sự cố kỹ thuật được thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, có trình độ cao và có kinh nghiệm thực tế tại các tòa nhà;
 • Thanh kiểm tra, kiểm kê tài sản định kỳ;
 • Mời thầu và quản lý hợp đồng với các nhà thầu làm sạch, an ninh, kiểm soát côn trùng,…
 • Xây dựng tiêu chuẩn, đào tạo, giám sát chất lượng của các nhà thầu;
 • Thường xuyên báo cáo các vấn đề quan trọng cho chủ đầu tư.

Quản lý hành chính – những dịch vụ sau đây chú trọng vào lĩnh vực quản lý hành chính:

 • Hỗ trợ, tư vấn cho khách thuê về các thủ tục hành chính;
 • Quản lý và hỗ trợ các chương trình xúc tiến thương mại cho khách thuê;
 • Báo cáo công tác thu phí và quản lý phí cho chủ đầu tư hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
 • Phối hợp mua các khoản bảo hiểm khi có yêu cầu;
 • Phối hợp với các chủ đầu tư và khách thuê giải quyết tranh chấp liên quan đến thuê mặt bằng văn phòng.

Bài viết liên quan

0962.11.7777